langol.pl » Biznes » Handel » konosament bez zastrzeżeń

Konosament bez zastrzeżeń po angielsku

konosament bez zastrzeżeń: clean bill of lading Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "bill":

list przewozowy bill of lading
konosament usterkowy foul bill of lading
konosament z zastrzeżeniem foul bill of lading
lotniczy list przewozowy air way-bill
wystawić rachunek bill
wystawić fakturę bill
rachunek bill
astronomiczny rachunek astronomic bill
ogromny rachunek astronomic bill
rachunek za naprawę repair bill
faktura bill
rachunek bill
list przewozowy waybill

Ze słowem "konosament":

kopia kapitańska konosamentu master's copy of the B/L

Ze słowem "bez":

za gotówkę i bez dostawy cash-and-carry
dystrybucja bezpośrednia direct distribution
sprzedawać bezpośrednio sell direct
urządzenia zabezpieczające security devices
bezcłowy import free entry
certyfikat ubezpieczenia certificate of insurance
potwierdzenie ubezpieczenia certificate of insurance
bezwarunkowo without fail
bezzwłocznie [coś] wysłać rush [sth]
przewóz bezpłatny carriage free
ubezpieczenie ładunku w transporcie transport insurance
próbka bez wartości handlowej sample of no commercial value
rozdawanie bezpłatnych próbek sampling
bezpłatna próba free trial
bezpłatny complimentary
bez opłat toll free
  Langol.pl