langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » konkurencyjność cen

Konkurencyjność cen po angielsku

konkurencyjność cen: price competitiveness Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "price":

obniżanie cen price cutting
najwyższa cena akceptowana price plateau
bardzo niska cena give-away price
cena promocyjna give-away price
rozpiętość cen spread of prices
układ cen na wykresie array of prices on the chart
najczęstrza cena mode price
cena szybko spada price is falling fast
[jakaś cena] jest [x%] niższa niż [jakaś inna cena] [some price] is [x%] cheaper than [some other price]
cena kartelowa cartel price
cena referencyjna reference price
ceny detaliczne retail prices
cena zachęcająca incentive price
cena z dopłatą premium price
limit cenowy price limit
pułap cenowy price limit
percepcja cen price perception
wyrób wrażliwy na ceny price-sensitive product
sztucznie niskie ceny artificially low prices

Ze słowem "competitiveness":

utrata konkurencyjności loss of competitiveness
konkurencyjność w skali międzynarodowej international competitiveness

Ze słowem "cen":

zmienić politykę cenową change pricing policy
wycenianie pricing
określanie cen pricing
roczna stopa oprocentowania annual percentage rate
roczna stopa oprocentowania APR
ocena kampanii reklamowej campaign evaluation
sklep w centrum handlowym shop in the shop
ocena rynku market evaluation
wielkie centrum handlowe z zaniżonymi cenami discount superstore
centrala zakupów purchase headquarters
scenariusz script
przemyślane ustalanie cen astute pricing
niszczycielska polityka cenowa predatory pricing
  Langol.pl