langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » konkurencyjna oferta

Konkurencyjna oferta po angielsku

konkurencyjna oferta: competitive offer Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "competitive":

utrata konkurencyjności loss of competitiveness
wyroby konkurencyjne competitive products
konkurencyjność w skali międzynarodowej international competitiveness
konkurencyjność cen price competitiveness
przewaga konkurencyjna nad [kimś] competitive edge over [sb]

Ze słowem "offer":

oferta specjalna special offer
oferta wstępna introductory offer
osobna oferta stand-alone offering
  Langol.pl