langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » komunikat powitalny

Komunikat powitalny po angielsku

komunikat powitalny: recorded message Szukaj w Google
a także:
- announcement

Inne:

Ze słowem "recorded":

przesyłka polecona recorded delivery
wysłać [coś] przesyłką poleconą send [sth] by recorded delivery

Ze słowem "message":

przekazać [wiadomość] pass [a message] on
zostawić wiadomość leave a message
wiadomość message
czy mogę coś przekazać? can I take a message?
czy chciałby Pan(i) zostawić wiadomość? would you like to leave a message?

Ze słowem "komunikat":

komunikatywny communicative
  Langol.pl