langol.pl » Komputer » Podstawy » komputer osobisty

Komputer osobisty po angielsku

komputer osobisty: personal computer Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "computer":

operacje komputerowe w czasie rzeczywistym real time computer operations
projektowanie wspomagane komputerowo computer aided design
CAD computer aided design
wspomagany komputerowo computer-aided
czytelny dla komputera computer-readable
możliwe do odczytania przez komputer computer-readable
laptop laptop computer

Ze słowem "komputer":

mała poligrafia komputerowa desktop publishing
  Langol.pl