langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » kompozycja marketingowa

Kompozycja marketingowa po angielsku

kompozycja marketingowa: marketing mix Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "marketing":

dział marketingu marketing department
marketing marketing
reklama wirusowa viral marketing
marketing wirusowy viral marketing
chwyt marketingowy marketing stunt
udoskonalić strategię marketingową refine marketing strategy
duża aktywność reklamowa marketing blitz
duża aktywność marketingowa marketing blitz
marketing interaktywny interactive marketing
plan marketingowy na następny rok marketing plan for next year
cele marketingu marketing goals
plan marketingowy marketing plan
techniki marketingu marketing techniques

Ze słowem "kompozycja":

kompozycja layout
  Langol.pl