langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » kodeks postępowania

Kodeks postępowania po angielsku

kodeks postępowania: code of practice Szukaj w Google
a także:
- code of conduct

Inne:

Ze słowem "code":

dobrowolny kodeks postępowania voluntary code
dobrowolny kodeks handlowy voluntary code of trading practices

Ze słowem "practice":

praktyka handlowa business practice3
zwyczaje handlowe business practice
stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych using of unfair business practices
praktyka ograniczająca konkurencję restrictive practice
praktyka restrykcyjna restrictive practice
zasady uczciwej konkurencji fair trading practices
  Langol.pl