langol.pl » Biznes » Handel » kod kreskowy

Kod kreskowy po angielsku

kod kreskowy: bar code Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "bar":

bariera barrier
znosić bariery remove barriers
handel wymienny barter trade
wymiana barterowa barter trade
handel wymienny bartering
handel barterowy bartering
okazyjny zakup bargain
korzystna transakcja bargain
przetarg bargain
targować się bargain
targować się o cenę bargain over the price
bariery w handlu barriers to trade

Ze słowem "kod":

przeszkoda obstacle
w stanie uszkodzenia in a damaged condition
uszkodzony damaged
uszkodzenie fault
targ rękodzieła craft fair
pokaz rękodzieła craft show
  Langol.pl