langol.pl » Biznes » Handel » kluczowy produkt

Kluczowy produkt po angielsku

kluczowy produkt: flagship Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "kluczowy":

kluczowy czynnik key factor

Ze słowem "produkt":

produkty przemysłowe manufactured goods
produkt commodity
produkt podstawowy primary product
produkty rolne farm goods
produkt własny sieci sklepów own brand
produkt własny sieci sklepów generic brand
produkt markowy name brand
metoda wyceniania produktów price-fixing method
poprawa jakości produktu z opakowaniem face-lift
[jakiś produkt] jest dostępny na kredyt [some product] is available on credit
  Langol.pl