langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » klient kupujący pod wpływem impulsu

Klient kupujący pod wpływem impulsu po angielsku

klient kupujący pod wpływem impulsu: impulse buyer Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "impulse":

kupowanie pod wpływem impulsu impulse buying

Ze słowem "buyer":

nabywca buyer
kupujący buyer
przyciągnąć kupców attract buyers
przyciągnąć klientow attract buyers
nabywca hurtowy wholesale trade buyer
nabywca trade buyer
osoba zakupująca reklamy media buyer

Ze słowem "klient":

potencjalny klient potential customer
klientela clientele
nie kupujący a tylko oglądający klient window shopper
przyciągać potencjalnych klientów attract prospective customers
klient client
klient kluczowy account
klient strategiczny account
kto jest twoim docelowym klientem? who is your target market?
obsługa klientów customer service
cytaty z wypowiedzi zadowolonych klientów testimonial
kierownik obsługujący kluczowych klientów key account manager

Ze słowem "pod":

podział segmentation
podzielić rynek divide up the market
podarunek gift
podzbiór subset
podzielić break down
podział breakdown
wziąć pod uwagę take into account
upodobanie taste
promowanie rozsądnego gospodarowania encourage thrift
gospodarstwo domowe household
upodobanie preference
przesadnie podkreślać over-emphasize
podprogowy subliminal
wpływający na podświadomość subliminal
reklama podprogowa subliminal advertising
podobać się appeal
reklama podświetlana illuminated sign
podstawowa działalność core business
plansza podświetlana blow-up
podmarka sub-brand
prawo podaży i popytu law of supply and demand
analiza sieci podmiotów gospodarczych cluster analysis
krzywa popytu i podaży demand and supply curve
podział distribution
model gospodarczy economic model
nadwyżka podaży excess of supply
podróbka imitation
podtytuł subheading
podatek od działalności reklamowej tax on advertising
  Langol.pl