langol.pl » Biznes » Biuro » klawisz funkcyjny

Klawisz funkcyjny po angielsku

klawisz funkcyjny: function key Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "key":

najnowocześniejsza klawiatura state-of-the-art keyboard
klawiatura keyboard
klawisz ze strzałką arrow key
klawisz shift shift key
klawisz backspace backspace key
tabulator tab key
uderzenie w klawisz keystroke
  Langol.pl