langol.pl » Biznes » Biuro » klawisz backspace

Klawisz backspace po angielsku

klawisz backspace: backspace key Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "key":

najnowocześniejsza klawiatura state-of-the-art keyboard
klawiatura keyboard
klawisz ze strzałką arrow key
klawisz funkcyjny function key
klawisz shift shift key
tabulator tab key
uderzenie w klawisz keystroke
  Langol.pl