langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » klauzula o karze umownej

Klauzula o karze umownej po angielsku

klauzula o karze umownej: penalty clause Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "penalty":

kara za [coś] penalty for [sth]
kara umowna contractual penalty
nałożyć karę na [kogoś] levy penalty against [sb]
odsetki karne penalty interest

Ze słowem "clause":

klauzula clause
warunek clause
paragraf clause
punkt clause
klauzula zrzeczenia się praw waiver clause
klauzula zwalniająca od zobowiązania escape clause

Ze słowem "karze":

podlegający karze punishable
  Langol.pl