langol.pl » Biznes » Proces produkcji » kierownik zakładu

Kierownik zakładu po angielsku

kierownik zakładu: plant manager Szukaj w Google

Inne:

dyrektor operacyjny chief operating officer (COO) (US)
specjalista do spraw planowania produkcji production planning specialist
biznes plan business plan
kierownik produkcji works manager (GB)
dyrektor do spraw sprzedaży sales manager
zakład plant

Ze słowem "plant":

wytwórnia plant
zakład montażowy assembly plant
zamknięcie zakładu closure of a plant
zbudować zakład set up a plant
wolne moce przemysłowe idle plant capacity
nieobciążone moce przemysłowe idle plant capacity
wykorzystanie zakładu plant utilization
wykorzystanie mocy produkcyjnych plant utilization
zakład odsalania wody morskiej desalination plant
produkcja zakładu output of a plant
zakład pilotażowy pilot plant
zakłady produkcyjne manufacturing plants
zakład przemysłowy industrial plant

Ze słowem "manager":

kierownik produkcji production manager
kierownik projektu project manager
kierownik hali floor manager
  Langol.pl