langol.pl » Biznes » Zarządzanie » kierownik projektu

Kierownik projektu po angielsku

kierownik projektu: project manager Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "manager":

menedżer z dobrymi intencjami well-intentioned manager
dyrektor handlowy sales manager
dyrektor banku bank manager
dyrektor oddziału branch manager
dyrektor handlowy commercial manager
zastępcja dyrektora deputy manager
dyrektor przedsiębiorstwa factory manager
kierownik konsorcjum emisyjnego lead manager
zdolności organizacyjne managerial abilities
rachunkowość zarządcza managerial accounting
kontrola zarządcza managerial control
decyzja menedżerska managerial decision
ekonomika zarządzania managerial economics
efektywność zarządzania managerial efficiency
elita zarządzająca managerial elite
siatka kierownicza managerial grid
poziom zarządzania managerial level
cele zarządzania managerial objectives
personel zarządzający managerial personnel
zdolności menedżerskie managerial qualities
rewolucja menedżerska managerial revolution
personel zarządzający managerial staff
struktura zarządzania managerial structure
praca kierownicza managerial work

Ze słowem "kierownik":

kierownik konsorcjum emisyjnego managing underwriter
  Langol.pl