langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » kierownik produkcji

Kierownik produkcji po angielsku

kierownik produkcji: plant manager (US) Szukaj w Google
a także:
- works manager (GB)
- production controller (GB)
- production manager (US)
- production manager
- product manager

Inne:

dział technologiczny engineering department
dział produkcyjny production department

Ze słowem "manager":

kierownik manager
dyrektor odpowiedzialny line manager
zarząd board of managers
menedżer manager (GB)
dyrektor manager (GB)
dyrektor naczelny general manager
kierownik niższego szczebla junior manager
dyrektor do spraw zaopatrzenia purchasing manager
kierownik magazynu warehouse manager
główny planista planning manager
dyrektor do spraw marketingu marketing manager
dyrektor do spraw zbytu sales manager
dyrektor do spraw sprzedaży sales manager
dyrektor do spraw reklamy advertising manager
dyrektor eksportu export manager
kierownik biura transportu transport office manager
kierownik biura sprzedaży sales office manager
kierownik działu płac wages office manager (GB)
kierownik działu płac payroll office manager (US)
dyrektor personalny personnel manager
dyrektor personalny personnel manager (GB)
dyrektor zasobów ludzkich personnel manager (GB)
dyrektor do spraw szkoleń training manager (GB)

Ze słowem "kierownik":

kierownik rejestru urzędowego spółek Registrar of Companies (GB)
kierownik supervisor
kierownik executive
  Langol.pl