langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » kierownik produkcji

Kierownik produkcji po angielsku

kierownik produkcji: works manager (GB) Szukaj w Google
a także:
- plant manager (US)
- production controller (GB)
- production manager (US)
- production manager
- product manager

Inne:

kierownik magazynu warehouse manager
dział technologiczny engineering department
specjalista do spraw planowania produkcji production planning specialist
kierownik niższego szczebla junior manager
dyrektor do spraw sprzedaży sales manager
kierownik manager
dyrektor handlowy commercial manager

Ze słowem "manager":

dyrektor odpowiedzialny line manager
zarząd board of managers
menedżer manager (GB)
dyrektor manager (GB)
dyrektor naczelny general manager
dyrektor do spraw zaopatrzenia purchasing manager
główny planista planning manager
dyrektor do spraw marketingu marketing manager
dyrektor do spraw zbytu sales manager
dyrektor do spraw reklamy advertising manager
dyrektor eksportu export manager
kierownik biura transportu transport office manager
kierownik biura sprzedaży sales office manager
kierownik działu płac wages office manager (GB)
kierownik działu płac payroll office manager (US)
dyrektor personalny personnel manager
dyrektor personalny personnel manager (GB)
dyrektor zasobów ludzkich personnel manager (GB)
dyrektor do spraw szkoleń training manager (GB)

Ze słowem "kierownik":

kierownik rejestru urzędowego spółek Registrar of Companies (GB)
kierownik supervisor
kierownik executive
  Langol.pl