langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » kierownik niższego szczebla

Kierownik niższego szczebla po angielsku

kierownik niższego szczebla: junior manager Szukaj w Google

Inne:

kierownik produkcji works manager (GB)
kierownictwo średniego szczebla middle management

Ze słowem "manager":

kierownik manager
dyrektor odpowiedzialny line manager
zarząd board of managers
menedżer manager (GB)
dyrektor manager (GB)
dyrektor naczelny general manager
kierownik produkcji plant manager (US)
dyrektor do spraw zaopatrzenia purchasing manager
kierownik magazynu warehouse manager
główny planista planning manager
dyrektor do spraw marketingu marketing manager
dyrektor do spraw zbytu sales manager
dyrektor do spraw sprzedaży sales manager
dyrektor do spraw reklamy advertising manager
dyrektor eksportu export manager
kierownik produkcji production manager (US)
kierownik biura transportu transport office manager
kierownik biura sprzedaży sales office manager
kierownik działu płac wages office manager (GB)
kierownik działu płac payroll office manager (US)
dyrektor personalny personnel manager
dyrektor personalny personnel manager (GB)
dyrektor zasobów ludzkich personnel manager (GB)
dyrektor do spraw szkoleń training manager (GB)

Ze słowem "kierownik":

kierownik rejestru urzędowego spółek Registrar of Companies (GB)
kierownik supervisor
kierownik executive
kierownik produkcji production controller (GB)

Ze słowem "szczebla":

urzędnik wyższego szczebla high official
  Langol.pl