langol.pl » Biznes » Zarządzanie » kierownik konsorcjum emisyjnego

Kierownik konsorcjum emisyjnego po angielsku

kierownik konsorcjum emisyjnego: managing underwriter Szukaj w Google
a także:
- lead manager

Inne:

Ze słowem "managing":

zarząd managing board
kierownictwo przedsiębiorstwa managing board
wspólnik zarządzający managing partner
zarządzanie lokatami managing the investments

Ze słowem "kierownik":

kierownik projektu project manager
  Langol.pl