langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » kierownik działu płac

Kierownik działu płac po angielsku

kierownik działu płac: wages office manager (GB) Szukaj w Google
a także:
- payroll office manager (US)

Inne:

Ze słowem "wages":

dział płac wages office

Ze słowem "office":

siedziba firmy registered office
centrala head office
siedziba główna head office
filia branch office
dyrektor naczelny chief executive officer (CEO) (US)
dyrektor operacyjny chief operating officer (COO) (US)
urzędnik officer
członek zarządu officer
kierownik biura transportu transport office manager
kierownik biura sprzedaży sales office manager
główny księgowy chief accounting officer (US)
dyrektor finansowy chief financial officer (US)
dział płac payroll office
dyrektor public relations public relations officer
przedstawiciel do spraw stosunków pracy industrial relations officer
biura administracji chief administation offices of a company

Ze słowem "manager":

kierownik manager
dyrektor odpowiedzialny line manager
zarząd board of managers
menedżer manager (GB)
dyrektor manager (GB)
dyrektor naczelny general manager
kierownik niższego szczebla junior manager
kierownik produkcji works manager (GB)
kierownik produkcji plant manager (US)
dyrektor do spraw zaopatrzenia purchasing manager
kierownik magazynu warehouse manager
główny planista planning manager
dyrektor do spraw marketingu marketing manager
dyrektor do spraw zbytu sales manager
dyrektor do spraw sprzedaży sales manager
dyrektor do spraw reklamy advertising manager
dyrektor eksportu export manager
kierownik produkcji production manager (US)
dyrektor personalny personnel manager
dyrektor personalny personnel manager (GB)
dyrektor zasobów ludzkich personnel manager (GB)
dyrektor do spraw szkoleń training manager (GB)

Ze słowem "kierownik":

kierownik rejestru urzędowego spółek Registrar of Companies (GB)
kierownik supervisor
kierownik executive
kierownik produkcji production controller (GB)
  Langol.pl