langol.pl » Ogólne » Ogólne » kiedy istnieje uzasadniona obawa, że [coś]

Kiedy istnieje uzasadniona obawa, że [coś] po angielsku

kiedy istnieje uzasadniona obawa, że [coś]: where there is a reason to fear that [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "where":

[coś] sugeruje, że [coś jest jakieś], podczas gdy [coś jest jakieś inne] [sth] implies that [sth is of some kind], whereas [sth is some other kind]
podczas gdy whereas
proces, w którym [coś się dzieje] process whereby [sth happens]
miejsce pobytu [kogoś] whereabouts of [sb]

Ze słowem "reason":

z następujących powodów for the following reasons

Ze słowem "that":

podkreślać fakt, że [coś] underline the fact that [sth]
musisz pamiętać, że [coś] you should bear in mind that [sth]
sugerować, że [coś] imply that [sth]
istnieje możliwość, że [coś] it is likely that [sth]
założyć że [coś] posit that [sth]

Ze słowem "kiedy":

kiedy pojawiały się nowe fakty as new facts kept arriving
  Langol.pl