langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » każda część składowa tego wykresu kołowego

Każda część składowa tego wykresu kołowego po angielsku

każda część składowa tego wykresu kołowego: each constituent part of this pie chart Szukaj w Google

Inne:

wykres kołowy pie chart
analiza wykresów chartism
diagram kołowy pie chart
analiza techniczna chartism
wykres graph
wykres słupkowy bar chart
wykres kolumnowy histogram

Ze słowem "each":

zasięg reach
docierać reach
szeroko zakrojony wide-reaching
całkiem niezłe [coś] a peach of [sth]
zasięg efektywny effective reach
łamanie prawa ochrony konsumentów breaching consumer protection law

Ze słowem "constituent":

składowy constituent

Ze słowem "part":

dział marketingu marketing department
wydział mediów media department
dział utrzymania maintenance department
dział serwisu service department
dział serwisowy service department

Ze słowem "pie":

liczba egzemplarzy number of copies

Ze słowem "chart":

diagram słupkowy bar chart
układ cen na wykresie array of prices on the chart

Ze słowem "tego":

kategoria category
grupować według kategorii group according to category
  Langol.pl