langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » każda część jest opłacana osobno aż całość będzie spłacona

Każda część jest opłacana osobno aż całość będzie spłacona po angielsku

każda część jest opłacana osobno aż całość będzie spłacona: each part is paid at different times until the total is reached Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "each":

na koniec każdego okresu obrachunkowego at the end of each accounting period

Ze słowem "part":

dający prawo do dodatkowego udziału w zyskach participating
ze szczególnym odniesieniem do [czegoś] with particular reference to [sth]
szczególne rodzaje ryzyka particular risks

Ze słowem "different":

ważne jest rozróżnienie pomiędzy [czymś] i [czymś] it is important to differentiate between [sth] and [sth]

Ze słowem "total":

cena ogółem total price
wartość ogółem total value
  Langol.pl