langol.pl » Biznes » Handel » kasa przy wyjściu ze sklepu

Kasa przy wyjściu ze sklepu po angielsku

kasa przy wyjściu ze sklepu: check-out at the store exit Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "check-out":

kasa check-out

Ze słowem "store":

dom towarowy department store
sklep sieciowy multiple store
filia sieci handlowej multiple store
sklep sieciowy chain store
filia sieci handlowej chain store
sklep spożywczy grocery store
hipermarket superstore
megamarket superstore
dyskont discount store
sklepowy in-store
firmowy in-store
sklepowa karta kredytowa in-store credit card
na terenie sklepu on store premises
sklep spożywczy grocery store
sklep store
magazynować store
składować store
sklep fabryczny company store
właściciel sklepu storekeeper

Ze słowem "kasa":

kasa cash point
kasa fiskalna cash register
kasa elektroniczna cash register

Ze słowem "przy":

obsługa przy ladzie counter service
przychody receipts
cło przywozowe import duty
zgłoszenie przybycia statku ship's report
delegacja handlowa przyjeżdżająca inward trade mission
delegacja handlowa przyjeżdżająca foreign trade delegation
przytaczać quote
przyznawać grant
przyznać allow
przyjmować do wiadomości acknowledge
przyjęcie [czegoś] do wiadomości acknowledgement of [sth]
przy odbiorze on receipt
przygotować zamówiony towar make up an order
przystąpić do realizacji [czegoś] put [sth] in hand
przyjść po [coś] call for [sth]
przyspieszyć put forward
płatność gotówką przy zamówieniu cash with order
płatność przy odbiorze cash on delivery
płatność przy odbiorze COD
rabat przy płatności gotówką cash discount
przypominać remind
nie do przyjęcia unacceptable
przysłać [komuś] niekompletną dostawę shortship [sb]
przywóz export
przywóz exportation
płatne gotówką przy odbiorze cash on delivery
zapłata przy dostawie cash on delivery
płatne gotówką przy zamówieniu cash with order
zapłata przy dostawie collect on delivery
przywóz import
pozwolenie przywozu imort license
przywóz importation
odmówić przyjęcia zamówienia refuse an order
przywóz czasowy temporary import

Ze słowem "sklepu":

kierownik sklepu shopkeeper
  Langol.pl