langol.pl » Biznes » Bankowość » karta kredytowa

Karta kredytowa po angielsku

karta kredytowa: credit card Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "credit":

dopisywać [coś] do konta credit [sth] to an account
linia kredytowa credit line
limit kredytowy credit line
linia kredytowa line of credit
linia kredytowa credit limit
limit kredytowy credit limit
kredyt credit
kupić [coś] na kredyt buy [sth] on credit
otworzyć [komuś] linię kredytową arrange a line of credit for [sb]
akceptować karty kredytowe accept credit cards
akredytowa letter of credit
akredytowa dokumentowa documentary credit
kredyt bankowy bank credit
potwierdzona akredytywa confirmed letter of credit
akredytywa potwierdzona nieodwołalna confirmed irrevocable credit
akredytywa odwołalna revocable letter of credit
kredyt odwołalny revocable credit
otwarcie kredytu credit opening

Ze słowem "card":

karta bankowa cash card
karta bankomatowa cash card
karta czekowa cheque-card
karta czekowa check card
posiadacz karty card holder
karta bankomatowa cash dispenser card

Ze słowem "kredytowa":

instytucja kredytowa finance house
kredytowanie lending
umowa kredytowa loan agreement
  Langol.pl