langol.pl » Biznes » Bankowość » karta bankowa

Karta bankowa po angielsku

karta bankowa: cash card Szukaj w Google

"cash card" to także:

- karta bankomatowa

Inne:

Ze słowem "cash":

kasjer cashier
bankomat cash dispenser
zrealizować czek cash a cheque
gotówka cash
gotówka za dokumenty cash against documents
karta bankomatowa cash dispenser card
nadwyżka kasowa cash surplus
rynek transakcji natychmiastowych cash market
gotówka w zamian za dokumenty cash against documents
realizować czek cash a cheque

Ze słowem "card":

karta kredytowa credit card
karta czekowa cheque-card
karta czekowa check card
posiadacz karty card holder
akceptować karty kredytowe accept credit cards

Ze słowem "bankowa":

opłata bankowa bank charge
lokata bankowa deposit account
pożyczka bankowa bank advance
trata bankowa bank draft
lokata bankowa bank deposit
gwarancja bankowa bank guarantee
pożyczka bankowa bank loan
tajemnica bankowa banking secrecy
lokata bankowa deposit
  Langol.pl