langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » kara umowna

Kara umowna po angielsku

kara umowna: contractual penalty Szukaj w Google

Inne:

kara konwencjonalna liquidated damages
podatek VAT value added tax

Ze słowem "contractual":

zobowiązania wynikające z umowy contractual duties
umowny contractual
kontraktowy contractual
postanowienia umowy contractual provisions

Ze słowem "penalty":

klauzula o karze umownej penalty clause
kara za [coś] penalty for [sth]
nałożyć karę na [kogoś] levy penalty against [sb]
odsetki karne penalty interest

Ze słowem "kara":

karalny punishable
kara pieniężna fine
ukarać [kogoś] grzywną fine [sb]
ukarać [kogoś] mandatem fine [sb]
kara pieniężna forfeiture
ukarać [unikających płacenia podatków] clobber [tax dodgers]
  Langol.pl