langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » kapitałowe dobra inwestycyjne

Kapitałowe dobra inwestycyjne po angielsku

kapitałowe dobra inwestycyjne: capital goods Szukaj w Google

"capital goods" to także:

- środki produkcji
- dobra inwestycyjne

Inne:

Ze słowem "capital":

kapitał capital
rynki kapitałowe capital markets
kapitałochłonny capital-intensive
drogi capital-intensive
ucieczka kapitału capital flight

Ze słowem "goods":

towary goods
towary konsumpcyjne consumer goods
dobra produkcyjne producer goods
dobra pośrednie producer goods
środki produkcji producer goods
towary trwałego użytku durable goods
dobra publiczne public goods
dobra społeczne merit goods
dobra publiczne merit goods

Ze słowem "dobra":

dobra koniunktura prosperity
  Langol.pl