langol.pl » Biznes » Rachunkowość » kapitał wniesiony

Kapitał wniesiony po angielsku

kapitał wniesiony: fully paid-up capital Szukaj w Google

"fully paid-up capital" to także:

- kapitał opłacony w całości

Inne:

zysk netto after-tax profit

Ze słowem "capital":

środki trwałe capital assets
zysk z zainwestowanego kapitału return on capital employed
kapitał subskrybowany underwritten capital
kapitał subskrybowany subscribed capital
kapitalizować capitalize
kapitał akcyjny capital stock
strata kapitałowa capital loss
wzrost wartości kapitału capital increase
dobra inwestycyjne capital goods
środki produkcji capital goods
ulga amortyzacyjna capital allowance
  Langol.pl