langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » kapitał własny

Kapitał własny po angielsku

kapitał własny: equity capital (US) Szukaj w Google
a także:
- owned capital (GB)
- equity
- owner's equity

Inne:

Ze słowem "equity":

akcja zwykła equity share
rentowność kapitału własnego return on equity
ROE return on equity

Ze słowem "capital":

zysk kapitałowy capital gain
inwestycja kapitałowa capital investment
kapitał obrotowy floating capital (GB)
kapitał obrotowy current capital (US)
kapitalizacja capitalization
zdobyć kapitał raise capital
kapitał akcyjny share capital
kapitał zakładowy share capital
kapitał wysokiego ryzyka venture capital
kapitał wysokiego ryzyka risk capital
kapitał założycielski start up capital
kapitał na rozwój development capital
kapitał obrotowy working capital
przekapitalizowany overcapitalized
niedokapitalizowany undercapitalized
zwrot na zainwestowanym kapitale return on invested capital
ROIC return on invested capital
rentowność zaangażowanego kapitału return on capital employed
ROCE return on capital employed
aktywa trwałe capital assets
  Langol.pl