langol.pl » Biznes » Rachunkowość » kapitał subskrybowany

Kapitał subskrybowany po angielsku

kapitał subskrybowany: underwritten capital Szukaj w Google
a także:
- subscribed capital

Inne:

Ze słowem "capital":

środki trwałe capital assets
zysk z zainwestowanego kapitału return on capital employed
kapitał opłacony w całości fully paid-up capital
kapitał wniesiony fully paid-up capital
kapitalizować capitalize
kapitał akcyjny capital stock
strata kapitałowa capital loss
wzrost wartości kapitału capital increase
dobra inwestycyjne capital goods
środki produkcji capital goods
ulga amortyzacyjna capital allowance
  Langol.pl