langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » kapitał obrotowy

Kapitał obrotowy po angielsku

kapitał obrotowy: current capital (US) Szukaj w Google
a także:
- floating capital (GB)
- working capital

Inne:

Ze słowem "current":

bieżąca stopa procentowa current interest rate
CR current ratio

Ze słowem "capital":

zysk kapitałowy capital gain
inwestycja kapitałowa capital investment
kapitał własny owned capital (GB)
kapitał własny equity capital (US)
kapitalizacja capitalization
zdobyć kapitał raise capital
kapitał akcyjny share capital
kapitał zakładowy share capital
kapitał wysokiego ryzyka venture capital
kapitał wysokiego ryzyka risk capital
kapitał założycielski start up capital
kapitał na rozwój development capital
przekapitalizowany overcapitalized
niedokapitalizowany undercapitalized
zwrot na zainwestowanym kapitale return on invested capital
ROIC return on invested capital
rentowność zaangażowanego kapitału return on capital employed
ROCE return on capital employed
aktywa trwałe capital assets
  Langol.pl