langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » kapitał akcyjny

Kapitał akcyjny po angielsku

kapitał akcyjny: share capital Szukaj w Google
a także:
- capital stock

"share capital" to także:

- kapitał zakładowy

Inne:

Ze słowem "share":

akcja odroczona deferred share
akcja zwykła equity share

Ze słowem "capital":

zysk kapitałowy capital gain
inwestycja kapitałowa capital investment
kapitał własny owned capital (GB)
kapitał własny equity capital (US)
kapitał obrotowy floating capital (GB)
kapitał obrotowy current capital (US)
kapitalizacja capitalization
zdobyć kapitał raise capital
kapitał wysokiego ryzyka venture capital
kapitał wysokiego ryzyka risk capital
kapitał założycielski start up capital
kapitał na rozwój development capital
kapitał obrotowy working capital
przekapitalizowany overcapitalized
niedokapitalizowany undercapitalized
zwrot na zainwestowanym kapitale return on invested capital
ROIC return on invested capital
rentowność zaangażowanego kapitału return on capital employed
ROCE return on capital employed
aktywa trwałe capital assets
  Langol.pl