langol.pl » Biznes » Bankowość » kantor wymiany walut

Kantor wymiany walut po angielsku

kantor wymiany walut: bureau de change Szukaj w Google

Inne:

kurs wymiany exchange rate

Ze słowem "change":

terminowa transakcja walutowa forward exchange
wymiana walut foreign exchange
waluty obce foreign exchange
reszta change
drobne change
zatrzymać resztę keep the change
drobne small change
środek wymiany medium of exchange
sztywny kurs wymiany fixed exchange rate
stały kurs wymiany fixed exchange rate
płynny kurs walutowy floating exchange rate
weksel bill of exchange
kurs walutowy exchange rate
kurs wymany [waluty X] na [walutę Y] exchange rate for [currency X] to [currency Y]
indeks giełdy papierów wartościowych Stock Exchange index
kurs dnia spot exchange
makler giełdowy exchange broker
giełda exchange
wymiana exchange
zamiana exchange
krach na giełdzie papierów wartościowych crash on the Stock Exchange

Ze słowem "walut":

emitować walutę issue currency
twarda waluta hard currency
waluta currency
twarda waluta hard currency
waluta wymienialna hard currency
słaba waluta soft currency
waluta niewymienialna soft currency
waluta niewymienialna weak currency
państwo posiadające walutę niewymienialną soft currency conuntry
waluta podstawowa key currency
waluta rezerwowa reserve currency
eurowaluta eurocurrency
system waluty złotej gold standard
waluta wymienialna convertible currency
waluta niestabilna soft currency
stabilna waluta hard currency
twarda waluta hard currency
ryzyko walutowe currency exposure
  Langol.pl