langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » jeszcze nie otrzymaliśmy [czegoś]

Jeszcze nie otrzymaliśmy [czegoś] po angielsku

jeszcze nie otrzymaliśmy [czegoś]: we have not yet received [sth] Szukaj w Google

Inne:

do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od [kogoś] so far I have received no reply from [sb]
mamy przyjemność poinformować Państwa, że [coś] we have pleasure in informing you that [sth]
otrzymaliśmy [coś] we have received [sth]
przesyłać w załączeniu enclose
załączać [coś] enclose [sth]
dziękuję bardzo za [coś] I thank you very much indeed for [sth]
W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] We refer to our letter regarding [sth]

Ze słowem "have":

sprawiliśmy Państwu tyle kłopotów we have caused you so much trouble
w razie uwag dotyczących [czegoś] should you have any comments regarding [sth]
mieć przyjemność prowadzenia z [kimś] interesów have the pleasure of doing business with [sb]
mieć dostęp do poufnych informacji have access to the confidential information
mieć problemy z [robieniem czegoś] have trouble [doing sth]
poproszę z numerem wewnętrznym [x] can I have extension [x]?

Ze słowem "not":

powiadamiać notify
odnotowano następujące braki .. the following deficiency was noted: ..
Proszę zauważyć, że [coś] Please note that [sth]
proszę zauważyć, że [coś] please take due note that [sth]
jest nam bardzo przykro ale nie możemy [czegoś zrobić] we are very sorry but we cannot [do sth]
żałuję, że nie mogę [czegoś zrobić] I regret that I cannot [do sth]
[jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś] [some] conditions are not acceptable to [sb]
proszę zauważyć, że [coś] please note that [sth]
zwrócić czyjąś uwagę na [coś] bring to [sb's] notice that [sth]
nota przewodnia covering note
pragnę poinformować, [że coś] I would like to notify that [sth]
nota przewodnia covering note
nie ma mnie w tej chwili I'm not in at the moment
zapisać [coś] take note of [sth]

Ze słowem "received":

[x] dni po otrzymaniu zamówienia [x] days after the order received

Ze słowem "jeszcze":

wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy mention one other thing
  Langol.pl