langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » jest nam bardzo przykro ale nie możemy [czegoś zrobić]

Jest nam bardzo przykro ale nie możemy [czegoś zrobić] po angielsku

jest nam bardzo przykro ale nie możemy [czegoś zrobić]: we are very sorry but we cannot [do sth] Szukaj w Google

Inne:

jest nam bardzo przykro, że [coś] we are very sorry that [sth]
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]

Ze słowem "are":

numer kierunkowy area code
miło nam poinformować, że [coś] we are pleased to inform you that [sth]
uprzejmie potwierdzamy, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
z przykrością musimy przypomnieć Państwu, że [coś] we are sorry to remind you that [sth]
otrzymaliśmy [coś] we are in receipt of [sth]
w najbliższej przyszłości in the nearest future
[jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś] [some] conditions are not acceptable to [sb]
mamy zamiar kupić [coś] we are in the market for [sth]
przesyłamy Państwu [coś] we are sending you [sth]
kierujemy do Państwa [coś] we are forwarding you [sth]
z przyjemnością przesyłamy do Państwa [coś] we are pleased to send you [sth]
w chwili obecnej szukamy [kogoś] at the present time we are looking for [sb]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
mamy zaszczyt potwierdzić, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
producent sprzętu komputerowego computer hardware manufacturer
pakiet oprogramowania software package
osiągać [swoje] założenia w karierze fulfill [one's] career aims
otrzymaliśmy [list] we are in receipt of [a letter]
prosimy Państwa o [zrobienie czegoś] you are requested to [do sth]
przygotować próbny bilans prepare trial balance
z przykrością informujemy we are sorry to inform you

Ze słowem "very":

terminowa dostawa prompt delivery
być pod wrażeniem [czegoś] be very impressed with [sth]
szybka dostawa speedy delivery
przesyłka ekspresowa special delivery
ekspres special delivery
przesyłka polecona recorded delivery
wysłać [coś] przesyłką poleconą send [sth] by recorded delivery
ostateczny termin dostarczenia delivery deadline
będziemy bardzo wdzięczni jeśli mogliby Państwo [coś zrobić] we should be very grateful if you would [do sth]
będziemy bardzo zobowiązani, jeśli Państwo [coś zrobią] we would be very much oblidged if you [do sth]
będę bardzo wdzięczny jeśli mogliby Państwo wyjaśnić mi [coś] I would be very grateful if you could explain me [sth]
dziękuję bardzo za [coś] I thank you very much indeed for [sth]
warunki dostawy i płatności terms of delivery and payment
będziemy zobowiązani za [zrobienie czegoś] we shall be very grateful if you could [do sth]
zrealizować [jakąś] dostawę make [some] delivery
wszyscy mówią na mnie [Zofia] everybody calls me [Zofia]

Ze słowem "but":

obie strony powinny coś wnieść do [czegoś] both sides should contribute to [sth]

Ze słowem "cannot":

żałuję, że nie mogę [czegoś zrobić] I regret that I cannot [do sth]

Ze słowem "nam":

prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym please give us your banking details
czy mogliby Państwo powiedzieć nam [coś] could you please tell us [sth]
będzie nam miło otrzymać od Państwa informacje o [czymś] we would be pleased to hear from you concerning [sth]
o ile sobie przypominam as far as I recall

Ze słowem "bardzo":

jestem Państwu bardzo wdzięczny za [coś] I am most grateful to you for [sth]
być bardzo zaniepokojonym, że [coś] be most disturbed that [sth]
bardzo mnie to niepokoi this worries me a lot

Ze słowem "przykro":

z przykrością informujemy, że [coś] we regret to inform you that [sth]

Ze słowem "ale":

zaległa kwota outstanding amount
z żalem regrettably
nalegać na [coś] insist on [sth]
przesyłać dalej forward
proszę zostawić wiadomość po sygnale please speek after the tone
niezależnie od powyższego, [coś] apart from the above [sth]
w zależności od przypadku as the case may be
  Langol.pl