langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » jeśli będę mógł jakoś pomóc, to proszę o informację

Jeśli będę mógł jakoś pomóc, to proszę o informację po angielsku

jeśli będę mógł jakoś pomóc, to proszę o informację: if I may be of any assistance, please let me know Szukaj w Google

Inne:

czas realizacji [zamówienia] lead time on [an order]
W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] We refer to our letter regarding [sth]
proszę przesłać mi [coś] please send me [sth]
prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym please give us your banking details
Pragnę poinformować, że [coś] Let me inform you that [sth]
jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] further to my letter I am sending you [sth]
nawiązując do [czegoś] further to [sth]

Ze słowem "may":

w zależności od przypadku as the case may be

Ze słowem "any":

firma wysyłkowa mail-order company
centrala telefoniczna firmy company switchboard
w razie uwag dotyczących [czegoś] should you have any comments regarding [sth]
bez względu na formę in any form whatsoever
bez względu na powody on any grounds whatsoever
pod jakimkolwiek względem in any respect
nic nie wiem I don't know anything

Ze słowem "please":

proszę zostawić wiadomość po sygnale please speek after the tone
miło nam poinformować, że [coś] we are pleased to inform you that [sth]
uprzejmie potwierdzamy, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
proszę przyjąć do wiadomości, że [coś] be advised please that [sth]
proszę zauważyć, że [coś] please take due note that [sth]
prosimy o uczynienie co w Państwa mocy aby [uzyskać coś] please do your best to [achieve sth]
proszę poinformować mnie, czy [coś] please let me know if [sth]
czy mogliby Państwo powiedzieć nam [coś] could you please tell us [sth]
będzie nam miło otrzymać od Państwa informacje o [czymś] we would be pleased to hear from you concerning [sth]
prosimy przyjąć nasze przeprosiny za [coś] please accept our apologies for [sth]
proszę zauważyć, że [coś] please note that [sth]
proszę przysłać mi [coś] please send me [sth]
z przyjemnością przesyłamy do Państwa [coś] we are pleased to send you [sth]
mamy zaszczyt potwierdzić, że [coś] we are pleased to confirm that [sth]
proszę przyjąć do wiadomości, że [coś] please be advised that [sth]
proszę nie krępować się [robić coś] please feel free to [do sth]
przepraszam, kto mówi? who is calling, please?
proszę dzwonić pod numer [x] please call me at [x]

Ze słowem "let":

list handlowy business letter
list prywatny personal letter
nagłówek papieru firmowego letterhead
treść listu body of the letter
odpowiadać na [jakiś list] reply to [some letter]
telegazeta teletext
treść listu body of a letter
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
W uzupełnieniu do naszego listu z dnia [x], [coś] Further to our letter of [x] [sth]
niniejszym pismem potwierdzamy [coś] this letter shall confirm [sth]
potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter
opóźnienie w odpowiedzi na [jakiś] list delay in answering [some] letter
przekazać [komuś] bardziej wyczerpującą informację give [sb] more complete information
zrealizować zamówienie complete an order
pismo przewodnie covering letter
otrzymaliśmy [list] we are in receipt of [a letter]
wypełnić [jakiś] formularz complete [some] form
pismo przewodnie covering letter
zaczynajmy let's get started
litera letter

Ze słowem "know":

potwierdzamy [coś] we acknowledge [sth]
potwierdzamy [coś] we acknowledge [sth]
dla tych, którzy mnie nie znają - nazywam się [...] for those of you who don't know me, my name is [...]
  Langol.pl