langol.pl » Transport, komunikacja » Biznes » jednostka załadowcza

Jednostka załadowcza po angielsku

jednostka załadowcza: loading unit Szukaj w Google
a także:
- loading area

Inne:

Ze słowem "loading":

przeładunek transloading
czynności wyładowcze unloading operations
opłaty załadowcze i wyładowcze loading and unloading charges
miejsce załadunku loading area
towary utracone w czasie załadunku product loss during loading

Ze słowem "unit":

jednostka miary unit of measurement

Ze słowem "jednostka":

morska jednostka prędkości neutical measurement of speed
  Langol.pl