langol.pl » Transport, komunikacja » Biznes » jednostka załadowcza

Jednostka załadowcza po angielsku

jednostka załadowcza: loading area Szukaj w Google
a także:
- loading unit

"loading area" to także:

- miejsce załadunku

Inne:

Ze słowem "loading":

przeładunek transloading
czynności wyładowcze unloading operations
opłaty załadowcze i wyładowcze loading and unloading charges
towary utracone w czasie załadunku product loss during loading

Ze słowem "area":

strefa wolnego handlu free-trade area

Ze słowem "jednostka":

morska jednostka prędkości neutical measurement of speed
jednostka miary unit of measurement
  Langol.pl