langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » jednorodna populacja docelowa

Jednorodna populacja docelowa po angielsku

jednorodna populacja docelowa: homogeneous target population Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "homogeneous":

jednorodny homogeneous

Ze słowem "target":

grupa docelowa target group
populacja docelowa target population
niejednorodna populacja docelowa heterogeneous target population
cel sprzedażowy sales target
rynek docelowy target market
kto jest twoim docelowym klientem? who is your target market?
dystrybucja docelowa targeted distribution
  Langol.pl