langol.pl » Ogólne » Ogólne » jawny rasizm

Jawny rasizm po angielsku

jawny rasizm: overt racism Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "overt":

jawny overt
jawna krytyka overt criticism
jawnie overtly
ukryty covert
niejawny covert
potajemny covert
potajemne działania covert actions
potajemnie covertly
niejawnie covertly
[robić coś] jawnie lub niejawnie [do sth] overtly or covertly
  Langol.pl