langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś]

Jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] po angielsku

jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś]: further to my letter I am sending you [sth] Szukaj w Google

Inne:

W uzupełnieniu do naszego listu z dnia [x], [coś] Further to our letter of [x] [sth]
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] We refer to our letter regarding [sth]
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
na Państwa prośbę przesyłam Państwu [coś] at your request I am sending you [sth]
załącznik enclosure
do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od [kogoś] so far I have received no reply from [sb]

Ze słowem "further":

nawiązując do [czegoś] further to [sth]
czekać na dalsze instrukcje await further instruction

Ze słowem "letter":

list handlowy business letter
list prywatny personal letter
nagłówek papieru firmowego letterhead
treść listu body of the letter
odpowiadać na [jakiś list] reply to [some letter]
treść listu body of a letter
niniejszym pismem potwierdzamy [coś] this letter shall confirm [sth]
potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter
opóźnienie w odpowiedzi na [jakiś] list delay in answering [some] letter
pismo przewodnie covering letter
otrzymaliśmy [list] we are in receipt of [a letter]
pismo przewodnie covering letter
litera letter

Ze słowem "sending":

przesyłamy Państwu [coś] we are sending you [sth]

Ze słowem "you":

u was at your end
u państwa at your end
oddzwonię tak szybko, jak to będzie możliwe I'll get back to you as soon as possible
miło nam poinformować, że [coś] we are pleased to inform you that [sth]
W nawiązaniu do Państwa faksu z dnia [x] Referring to your fax of [x]
Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia [x] In accordance with your order of [x]
Pragnę poinformować, że [coś] Let me inform you that [sth]
mamy przyjemność poinformować Państwa, że [coś] we have pleasure in informing you that [sth]
z przykrością musimy przypomnieć Państwu, że [coś] we are sorry to remind you that [sth]
z przykrością informujemy, że [coś] we regret to inform you that [sth]
niniejszym informujemy Państwa, że [coś] this is to inform you that [sth]
pragniemy poinformować Państwa, że [coś] we would like to inform you that [sth]
prosimy Państwa o [coś] we ask you [sth]
będziemy bardzo wdzięczni jeśli mogliby Państwo [coś zrobić] we should be very grateful if you would [do sth]
prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym please give us your banking details
prosimy o uczynienie co w Państwa mocy aby [uzyskać coś] please do your best to [achieve sth]
czy mogliby Państwo powiedzieć nam [coś] could you please tell us [sth]
będziemy bardzo zobowiązani, jeśli Państwo [coś zrobią] we would be very much oblidged if you [do sth]
będzie nam miło otrzymać od Państwa informacje o [czymś] we would be pleased to hear from you concerning [sth]
będę bardzo wdzięczny jeśli mogliby Państwo wyjaśnić mi [coś] I would be very grateful if you could explain me [sth]
zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś] I wonder if you could give me some information about [sth]
sprawiliśmy Państwu tyle kłopotów we have caused you so much trouble
I dziękuję Państwu za [coś] thank you for [sth]
dziękuję bardzo za [coś] I thank you very much indeed for [sth]
jestem Państwu bardzo wdzięczny za [coś] I am most grateful to you for [sth]
z góry Państwu dziękuję thank you in advance
nie możemy się z Państwem zgodzić we can't agree with you
rozumieją Państwo, że [coś] you can understand that [sth]
w razie uwag dotyczących [czegoś] should you have any comments regarding [sth]
życzę Ci powodzenia I wish you luck
życzę Ci szczęścia I wish you happiness
z poważaniem, yours sincerely,
będziemy zobowiązani za [zrobienie czegoś] we shall be very grateful if you could [do sth]
kierujemy do Państwa [coś] we are forwarding you [sth]
z przyjemnością przesyłamy do Państwa [coś] we are pleased to send you [sth]
dla twojej informacji for your information
pilnuj swojego nosa mind your own business
nie twoja sprawa none of your business
prosimy Państwa o [zrobienie czegoś] you are requested to [do sth]
z przykrością informujemy we are sorry to inform you
dziękuję za przybycie thank you for coming
dla tych, którzy mnie nie znają - nazywam się [...] for those of you who don't know me, my name is [...]
czy chciałby Pan(i) zostawić wiadomość? would you like to leave a message?
dzwonię, żeby powiedzieć, że [..] I'm calling to tell you that [..]
czy mógłby Pan(i) odzwonić? could you call me back?
jestem dostępny(a) pod numerem [x] you can reach me at [..]
jak to się pisze? how do you spell it?
chciałbym zapewnić [coś się stanie] I would like to assure you that [sth will happen]
chciałabym zapewnić [coś się stanie] I would like to assure you that [sth will happen]

Ze słowem "jako":

cenić sobie [kogoś] jako [kogoś] value [sb] as [sb]
jeśli będę mógł jakoś pomóc, to proszę o informację if I may be of any assistance, please let me know

Ze słowem "listu":

numer listu reference
temat listu subject line
załącznik do listu enclosure
adres odbiorcy w nagłówku listu inside address
zwrot powitania w nagłówku listu salutation
  Langol.pl