langol.pl » Ogólne » Ogólne » jako oddzielna pozycja

Jako oddzielna pozycja po angielsku

jako oddzielna pozycja: as a separate item Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "separate":

kwota wykazana w osobnej pozycji amount shown as separate item
[coś] wymaga osobnego wykazania [sth] must be shown separately

Ze słowem "jako":

być zatrudnionym jako tymczasowy pracownik work as a temp
dane jakościowe qualitative data
jako ogólna zasada as a general rule
jako taki as such

Ze słowem "pozycja":

propozycja proposal
pozycja stance
  Langol.pl