langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » jak preferencje rozkładają się według wieku

Jak preferencje rozkładają się według wieku po angielsku

jak preferencje rozkładają się według wieku: how preferences break down according to age Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "how":

wystawa show

Ze słowem "break":

podzielić break down
podział breakdown
analiza breakdown
przerwa na reklamę commercial break

Ze słowem "down":

produkty masowe down-market merchandise
masowy down-market
tani down-market
zadatek down payment
pierwsza rata down payment

Ze słowem "according":

grupować według kategorii group according to category

Ze słowem "age":

pakować package
próbkowanie wielostopniowe multi-stage sampling
promowanie rozsądnego gospodarowania encourage thrift
roczna stopa oprocentowania annual percentage rate
zachęcać encourage
przesłanie message
uwaga mediów coverage
zniechęcić discourage
agencja reklamowa advertising agency
poprawić wizerunek publiczny improve sb's public image
wizerunek publiczny public image
stałe korzystanie patronage
regularne uczęszczanie patronage
katalog firm Yellow Pages
wizerunek firmy corporate image
przeciętny nakład average circulation
strona z ogłoszeniem całostronicowym bleed page
wizerunek marki brand image
agencja dokumentacji prasowej clipping agency
agent reklamowy advertising agent
reklama na żółtych stronach advertising in the yellow pages
kierownik działu reklamy advertising manager
korzyść z pierwszego wejścia na rynek first entry advantage
faza wstępna introductory stage
wizerunek produktu product image
kierownik produkcji product manager
zarządzanie jakością quality management
pokrycie rynku market coverage
agencja zakupów mediów media buying agency
agencja informacyjna news agency
własna agencja reklamowa house agency
wizerunek image
kierownik obsługujący kluczowych klientów key account manager
agent prasowy press agent
kierownik działu promocji promotional manager
reportaż reportage

Ze słowem "jak":

reklamować coś jako coś bill [sth] as a [sth]
przewiduje się że [jakiś wskaźnik] wzrośnie [x%] do [jakiejś daty] [some index] is projected to rise [x%] by [some date]
główny dostawca [jakiegoś produktu] main supplier of [some product]
potencjalni klienci [jakiegoś produktu] potential clients for [some product]
[jakaś cena] jest [x%] niższa niż [jakaś inna cena] [some price] is [x%] cheaper than [some other price]
jakość postrzegana perceived quality
przyjąć [jakąś ideę] posit [some idea]
  Langol.pl