langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » jak duży jest zysk

Jak duży jest zysk po angielsku

jak duży jest zysk: how much is profit Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "much":

mieć dużo pieniędzy have much money

Ze słowem "profit":

nierozliczone zyski retained profits
zamrozić zyski lock up profits
zyski do podziału distributable profits
zyskownie profitably
z zyskiem profitably
zysk z pierwszego półrocza first-half profit
niespodziewany zysk not expected profit
długoterminowe zyski long term profits
stopa zysku profit margin
rentowność sprzedaży netto net profit margin
NPM net profit margin

Ze słowem "jak":

tak szybko, jak to możliwe as soon as possible
zapasy mogą być wyceniane [według jakiejś wartości] inventories may be valued [at some value]
zmniejszyć [jakieś] koszty reduce [some] costs

Ze słowem "zysk":

zysk kapitałowy capital gain
zyski proceeds
zysk return
dający prawo do dodatkowego udziału w zyskach participating
wysoki zysk large gain
osiągnąć duże i szybkie zyski [robiąc coś] make a killing by [doing sth]
pieniądze uzyskane ze sprzedaży money received from sales
zysk operacyjny earnings before deducting interest and taxes
  Langol.pl