langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » inżynier budownictwa wodnego i lądowego

Inżynier budownictwa wodnego i lądowego po angielsku

inżynier budownictwa wodnego i lądowego: civil engineer Szukaj w Google

Inne:

inżynier budowlany structural engineer

Ze słowem "engineer":

inżynier engineer
inżynier elektryk electrical engineer
budowa maszyn mechanical engineering
mechanika precyzyjna precision engineering
  Langol.pl