langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » inżynier budowlany

Inżynier budowlany po angielsku

inżynier budowlany: structural engineer Szukaj w Google

Inne:

inżynier budownictwa wodnego i lądowego civil engineer

Ze słowem "structural":

program dostosowania strukturalnego structural adjustment program

Ze słowem "engineer":

inżynier engineer
inżynier elektryk electrical engineer
budowa maszyn mechanical engineering
mechanika precyzyjna precision engineering

Ze słowem "budowlany":

budowlany building
budowlany construction
budowlany constructional
  Langol.pl