langol.pl » Biznes » Rachunkowość » inwentaryzacja na koniec roku

Inwentaryzacja na koniec roku po angielsku

inwentaryzacja na koniec roku: year-end inventory Szukaj w Google

"year-end inventory" to także:

- zapasy na koniec roku

Inne:

Ze słowem "inventory":

zapasy inventory
wskaźnik obrotu zapasów inventory turnover
wskaźnik rotacji zapasów inventory turnover
księga inwentarzowa inventory book
rachunkowość zapasów inventory accounting
zapas inventory
wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego opening inventory
zapasy początkowe opening inventory
wartość zapasów inventory value
wskaźnik rotacji zapasów inventory turnover index
ewidencja zapasów inventory records

Ze słowem "koniec":

wartość zapasów na koniec okresu sprawozdawczego closing stock

Ze słowem "roku":

nierozliczony wynik roku ubiegłego retained profits
zapasy i produkcja w roku stocks and work in progress
  Langol.pl