langol.pl » Biznes » Bankowość » instytucja kredytowa

Instytucja kredytowa po angielsku

instytucja kredytowa: finance house Szukaj w Google

"finance house" to także:

- instytucja finansująca

Inne:

Ze słowem "finance":

instytucja finansująca finance company
[coś] jest sfinansowane kredytem hipotecznym [sth] is financed with a mortgage
weksel finansowy finance bill

Ze słowem "house":

bank rozrachunkowy clearing house
bank dyskontowy discount house

Ze słowem "kredytowa":

karta kredytowa credit card
kredytowanie lending
linia kredytowa credit line
linia kredytowa line of credit
linia kredytowa credit limit
umowa kredytowa loan agreement
akredytowa letter of credit
akredytowa dokumentowa documentary credit
  Langol.pl