langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » instytucja emitująca akcje

Instytucja emitująca akcje po angielsku

instytucja emitująca akcje: issuing house Szukaj w Google

"issuing house" to także:

- bank emisyjny

Inne:

Ze słowem "issuing":

cena emisyjna issuing price
kurs emisyjny issuing price

Ze słowem "house":

bank dyskontowy discount house

Ze słowem "akcje":

transakcje trading
zawierać transakcje trade
akcje firm samochodowych automobile stocks
kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
kupić akcje zgodnie z limitem buy shares at limit
akcje firm użyteczności publicznej utility stocks
akcje koncernów naftowych oil stocks
firma sprzedająca ryzykowne akcje bucket shop
akcje sprzedawane poza giełdą over-the-counter stocks
akcje sprzedawane bezpośrednio over-the-counter stocks
akcje obrotu pozagiełdowego over-the-counter stocks
akcje rozwojowych firm growth stock
subskrybować akcje underwrite shares
akcje gratisowe scrip issue
akcje gratisowe capitalization issue
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
Indywidualny plan inwestycji w akcje PEP
Indywidualny plan inwestycji w akcje Personal Equity Plan
akcje zwykłe ordinary shares
akcje zwykłe common stock
  Langol.pl